Breaking

loading...

ფრანი – ფრანი (უჩარჩოო სურათი ვარ)

Frani – Frani (Ucharchoo surati var)
F#
ფრანით ხელში,
C#
ერთხელ დღეში,
C#m
ჩემს მინდორზე,
D#m6
ის გამოდის.
G#m4
რა ლამაზია
C#
ეს პატარა ბავშვი რომ გამოდის ჩემს მინდორზე
B F#
ერთხელ დღეში, ფრანით, ფრანით ხელში.
F#
ფრანით ხელში
C#
თავს ვგრძნობ წარსულ დროში.
C#m
ბავშვი ვხდები,
D#m6
ლაღი, ლაღი, ლაღი ვხდები.
G#m4  -> C#
და უჩარჩოო სურათი ვარ
F#
ფრანით, ფრანით ხელში X3
F#
და ჩემი ფრანი (ჩემი ფრანი)
C#
ამ სამ-ოთხ დღეში (ამ სამ-ოთხ დღეში)
C#m
ავა, სამოთხეში (ავა, ავა სამოთხეში და წავიდა)
F#  B
თავის თავისუფალია ფრანი,
F#  B
და თავის თავისუფალია ფრანი,
F#  B  F#
და თავის თავისუფალია ფრანი, ფრანით ხელში.
B  F#
ალბათ მეც წამიყვანს მაღლა ფრანით, ფრანით ხელში,
B  F#
ალბათ სამ-ოთხ დღეში ავა ფრანით, ფრანით ხელში.
B   F#
უჩარჩოო სურათი ვარ ფრანით, ფრანით ხელში,
B  F#
უჩარჩოო სურათი ვარ ფრანით, ფრანით ხელში.
და ჩემი ფრანი (ჩემი ფრანი),
ამ სამ-ოთხ დღეში (ამ სამ-ოთხ დღეში)
ავა სამოთხეში (ავა, ავა სამოთხეში და წავიდა)
თავის თავისუფალია ფრანი,
და თავის თავისუფალია ფრანი,
და თავის თავისუფალია ფრანი, ფრანით ხელში.
ალბათ მეც წამიყვანს მაღლა ფრანით, ფრანით ხელში,
ალბათ სამ-ოთხ დღეში ავა ფრანით, ფრანით ხელში.
უჩარჩოო სურათი ვარ ფრანით, ფრანით ხელში,
უჩარჩოო სურათი ვარ ფრანით, ფრანით ხელში.
loading...

ssss