Breaking

loading...

მხიარული რომანი

შესავალი : E —12-10-12-10-12-10 – 12  10-8-10-8-10-8-10-8-7-8-7-8-7-8
 “მე ხომ შენი ლანდი ვარ,
შენს კვალდაკვალ დავდივარ.
შენზე ლოცვით ღამენათევი;

Am                      D7
აბა ვის რად ვარგივარ,
G                C
ცარიელი დარდი ვარ,
F  B7   Em
შენ ხატი ხარ, მე კი-სანთელი;
         C       D7
მზემაც ვეღარ გამათბო
G                E7
ღვინომაც ვერ დამათრო
Am  B7  Em  E
აბა მითხარ რაღამ გამათბოს 
Am            D7
გულში შენი სახელით,  2x
G                       C
შემეპარა ნაღველი,
F  B7   Em
შენ ხატი ხარ, მე კი-სანთელი;
  
 C       D7
თუ კი სუფრას გამიშლი,
G                E7
ღვინის სმას ნუ დამიშლი,
Am  B7  Em  E
ცარიელი ყანწი რად მინდა?!
Am            D7
თუ ჩენ ნახვას არ იშლი,  2x
G                       C
კოცნას ნუღარ დამიშლი,
F  B7   Em
მარტო შენი ცქერა რად მინდა?!”
loading...

ssss