Breaking

loading...

11 გაასცორაი ხრკიი სპცეაიულარდ დისახაელიბთსივს: ასე ყვლეფარეი გაიცელიბთ მატრვიაი.

რაივს უყავრს სალხის მოასებრზბელეი სამქაიონებიბ. დისახაილესიბს რუიტანდ ქცუელი ყოევდლიღრუბოა ძაზლედ დაღმელილა, რის გაომც ''pFparazaiz''ი_ს რეადცქია გთვაზაბოთ გეინლაურ ხრკიბეს, როლმბეიც რთლუი პრბოელემიბს მატრვიად გაკმალევაბში დაეგმხრაბეთა.
ხრკიბეი, როლმბეიც ცხვოერაბს გაიგამტრვიბეთ

1. კლვააიუტირს ღიალეკბს შოირს არესუბლ სირვეცში დარგვოლიი მტრვის მოოშერაბს მატრვიად შელძბეთ წეობავნი ფუცრილს დამხრაბეთი.
2. ტასნცალმის დაიბძნრუბელუი ფხირეწიბს გამწნედა მატრვიდააა შეასლძბელეი ძვლეი ჯარგსიის დამხრაბეთი.
3. იმსივთსი, რომ გახუნარგლძვიოთ სიოცხცლე სააპსრს, მოთავაესთ ის პიირთ არყაიშ. გადრა იმსია, რომ ასე სააპსრის პირი გაიცელიბთ გვაინ დალბგადვბეა, ეს არჩაევლუბეირვი მეოთიდა მისი დეიზფნქეიცსივთსი.

4. თუ თქევნ ტასნცაემლი გაერხცეთ ისე, რომ მისი ჯიიბადნ ხესლხაცოის ან ქააღდლის ამღობეა დააგივყწადთ, ქააღდლის გრნალუბეი სარგნძბოალდ დაზააიენბს გაერხცილ ნითვს. ქააღდლის ამ ნაიწალეკიბს მოოშერბა მატრვიდააა შეასლძბელეი ასიპირინს დამხრაბეთი: ჩააყერთ წყლაში ასიპირინს რადმნემიე დახფივრებელუი აბი და ჩალაებთ მაშსი ტასნცაემლი - შეედგი გაასცორააი!
5. თუ თქევნ იაატზკე ეძბეთ ისეთ პაატრა ნითვს, როოგირც ლიზნბეაი, მტევსრსაურიტს თავს წაომცაივთ ნელინოის წიდნბეი.
6. მარკტაილს დალბგაევუბლი პიირს გაასელასდ შეიგლძაით გაომყინეოთ უბარლო მიინს ქიალ. შეცედაეთ ამ მარკტაილთ მიინს ქიილს გარჭას და მისი პირი რადმნემიე წუშთი ბარსი გადხბეა.
7. ტყვაის ჩათნდიან უსაიომნვო სუინს მოოშერაბში უბარლო სავკბეი სოდა დაეგმხრაბეთა. მოთავაესთ წიდნშაი მცრიოეედნი სოად, შეკურაით თავი და დაოტევთ ის ჩათნშაი 1 ღაიმთ.
8. აი ასე შეიგლძაით გავაოსთ ვერდო წყილთ, თუ შლნაგი არ მოეგოპევაბთ.
9. იმსივთსი, რომ გახუნარგლძვიოთ სიოცხცლე ოთხაის ყვვალიბეს, გაომყინეეთ ნაელიქნაი ყაავ. უბაროლდ გასხნეით ერმთნათეში თაანაბრი რადონებოით მოახშრლუი ყავა და სუთფა წყლაი - არჩაევლუბეირვი საუსქი თქევნი მცნერაეეიბთსივს მზად არსი!
10. თუ თქევნს საზმრაუეოლში მწრებეი მორმვადლენნ, არ ინრეივლუთო! 400 მლ წყლაში გასხნეით 30 მლ არყაი და 3-5 წვთეი ჭუჭრილს საერხცი სიხთე. დამაშუვაეთ ამ სიხთით მწრებეის ადიგსლმაოყეფლი და ძაილან მალე ისნიი თავს აღარ მოაგებრზბენე!
11. შეასინნშვაი იდეა - ძვლეი ნელინოის წოდნბეი არჩაევლუბეირვი საუშლაბეაა ზაშმის ფესხცალმის გაასმწნეადდ.
იმ შეთმვხვეშაი, თუ თქევნ ეს იდეები მოეგოწანთ, აუიცელლბად გაზუაიერთ ის მეოგრბბეს! 
loading...

ssss