Breaking

loading...

***

შენ სიმშვიდის პოვნა ხალხის ხმაურში შეგიძლია, მე კი არასდროს ვარ მშვიდად, მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად მაინც გვიყვარს ერთმანეთი და მხოლოდ ეს გვაგრძნობინებს ერთმანეთთან მშვიდი ზღვის სურნელს, რომელსაც ვნების ქარიშხალი უახლოვდება.

loading...

ssss