Breaking

loading...

ნინო ჩხეიძე & ფანდურა – მაყვალა(Nino Chkheidze & Zura Barbakadze (Fandura) – Makvala)

Gm———————————-
 თუ შენს ქალაის სიტურფე ხევსურეთიდან ამყარა
Gm———————————
 არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა
Cm——————————–Gm
 არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა
Gm Fm Gm
 ნეტავი ფერფლად მაქცია შენს ბაგეს გადამაყარა

Cm Gm
 არ ვიცი შენი თვალები რამ შემაყვარა მაყვალა
Gm Fm Gm
 ნეტავი ფერფლად მაქცია შენს ბაგეს გადამაყარა

Am
 გონს მაშინ მოხვალ როცა შენს გვერძე გავიჩუჩები
Am
 იქნება კიდეც გლოცავენ წყევლას ნაჩვევი ტუჩები
Dm Am
 ნეტავი წყაროდ მაქცია შენს სახლთან ჩამომატარა
Am Gm Am
 და შენ კი ჩემად საკრეფად სულ ყოველ დილით გატარა

Dm Am
 ნეტავი წყაროდ მაქცია შენს სახლთან ჩამომატარა
Am Gm Am
 და შენ კი ჩემად საკრეფად სულ ყოველ დილით გატარა

Dm Am
 ნეტავი წყაროდ მაქცია შენს სახლთან ჩამომატარა
Am Gm Am
 და შენ კი ჩემად საკრეფად სულ ყოველ დილით გატარა

რითმი : ↓ ↓ ↑ ↓ ↑
loading...

ssss